Βιβλία

Κατασκευές από τοιχοποιία. Αποτίμηση & επεμβάσεις για σεισμικά φορτία

Το βιβλίο “Κατασκευές από τοιχοποιία. Αποτίμηση & επεμβάσεις για σεισμικά φορτία” κυκλοφόρησε.

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου

Δείτε το Ενδεικτικό Απόσπασμα