Τραπεζικοί Λογαριασμοί ΕΡΓΟΝΟΜΟΣ ΙΚΕ

ΕΘΝΙΚΗ: GR78 0110 0800 0000 0800 0796 345
EUROBANK: GR49 0260 0620 0001 9020 1423 657
ALPHA BANK: GR79 0140 1010 1010 0200 2312 957
ΠΕΙΡAIΩΣ: GR31 0172 1260 0051 2609 7763 803